Siklósnagyfalu

Letölthető dokumentumok, űrlapok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01165

SIKLÓSNAGYFALU ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kellett a törvényben előírtak szerint az E-ügyintézés lehetőségét. Az egységes informatikai rendszer megteremtése érdekében a kormányzat előkészített egy ASP rendszert. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a 62/2015. (III.24.) sz. Kormányrendelettel módosult, és megjelent az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) sz. Kormányrendelet. E jogszabályok teremtették meg az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi kereteit. 2017. február 28-án benyújtásra került a ”Siklósnagyfalu Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. azonosítószámú pályázat, melyet sikeres elbírálás követett. A pályázat keretében önkormányzatunk 5.967.102,- Ft-ot nyert. A projekt keretein belül az alábbiakat valósítottuk meg a pályázatban benyújtottak szerint: Az eszközbeszerzés kapcsán beszerezésre került 5 db monitor, 5 db munkaállomás Windows környezetben, 2 db laptop, 7 db elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas Reiner SCT cyberJack RFID kártyaolvasó, valamint egy szünetmentes tápegység. Ennek bruttó összege: 3.270.002,- Ft volt. Önkormányzatunk az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamata során felülvizsgálta a meglévő belső működési rendjét és a belső szabályozó eszközeit. Külsős vállalkozó megbízásával elkészíttettük az IT biztonsági szabályzatot és Iratkezelési szabályzatot. Az erre fordított bruttó összeg 780.000,- Ft volt. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja megtörtént. A meglévő ingatlanvagyon-kataszter, ipari- és kereskedelmi rendszerekben lévő adatok a Magyar Államkincstár által meghatározott formátumban történő migrálását, migrációs jegyzőkönyvek, jelentések, illetve migrációs adatállományok, táblák, tesztelések, adattisztítási tervek, meglévő iratsablonok illesztését és elkészíttetését szintén külsős vállalkozó bevonásával teljesítettük. Ennek összege bruttó 1.220.0 00,- Ft. Az ASP szakrendszerekbe migrált, illetve átadott adatok tesztelése, élesítése megtörtént, melynek költsége bruttó 140.000,- Ft volt. A központi szervek által szervezett ASP oktatásokon minden érintett önkormányzati dolgozó részt vett, és sikeres vizsgát tett. Az oktatáson történő részvételhez kapcsolódó, helyközi utazási költségeit támogatta a pályázat. Az erre fordított elszámolható költség: 50.893,- Ft. A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása kapcsán a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítettünk, a beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészíttetését és elhelyezését biztosítottuk.