Siklósnagyfalu

Letölthető dokumentumok, űrlapok

EFOP-1.6.2-16

200 millió forint európai uniós támogatást nyert a Siklósnagyfalu Község Önkormányzata, melynek segítségével valósul meg a Széchenyi 2020 program EFOP-1.6.2-16 felhívása keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) projekt Siklósnagyfalun. A program 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, a tervezett befejezés dátuma 2023. augusztus 31.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00097 program az EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukciójának beavatkozásait, a lakhatási beruházások támogatását, alapozza meg.

A program a társadalmi integrációt szolgálja, intézkedései hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.

A projekt átfogó célja a szegregátumban élő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok helyzetének javítása mellett az, hogy megteremtse a településen található szolgáltatók közötti együttműködést, új szolgáltatásokat honosítson meg, kialakítva azokat a mechanizmusokat, amelyek a későbbiekben a hátrányos helyzetű célcsoport megsegítését biztosítani tudják.

Siklósnagyfalu Község Önkormányzata A projekt megvalósítása során 100 fő célcsoporttag egyéni és családi fejlesztését valósítja meg, 4 fő szociális munkás bevonásával. 75 fő részére szeretnénk elérhetővé tenni korszerű és használható szaktudás megszerzését OKJ-s képzések formájában, mindemellett a digitális felzárkóztatásra, a munkaerőpiaci reintegrációra és a hátránykompenzációra is szervezünk tréningeket. A térségben működő vállalkozások bevonásával olyan szakmák kiválasztására fókuszálunk, amelyek várhatóan a nyílt munkaerőpiacon is lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre. A fejlesztés hozzájárul Siklósnagyfalu település marginalizált közösségének felzárkózásához, életminőségük javulásához, hiszen csökkentik az elszigetelődést és a kirekesztődést, így deszegregációs beavatkozásnak minősülnek.

.

További információ:

Otto Krisztián Ottó

projektmenedzser

ottok@t-email.hu