Siklósnagyfalu

Letölthető dokumentumok, űrlapok

Felhívás

Felhívás

Siklósnagyfalu Önkormányzat (székhely: 7823 Siklósnagyfalu Kossuth L. utca 8/A.) ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban. Az adósságrendezési eljárás megindításának időpontja: 2024.01.25, mely a cégközlönyben való közzététel napja is. A törvényszék által kijelölt pénzügyi gondnok a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.). Eljáró pénzügyi gondnok: Veres-Bocskay Katalin. Eljáró bíróság Pécsi Törvényszék. Ügyszám: 5.Apk.3/2023/6.

Felhívjuk az adósságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat helyi önkormányzat hitelezőit, hogy az adós önkormányzattal, vagy költségvetési szervével szembeni ismert vagy összegszerűségében ismeretlen, illetve összegszerűségében változó fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket az adósságrendezés megindítását elrendelő végzés közzétételétől számított 60 napon belül (2024. 03. 25-ig) a pénzügyi gondnoknak a bizonyítékaik megjelölésével és csatolásával jelentsék be.

A fenti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 60 napos határidő elmulasztása esetén a hitelezők a fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket azonnali beszedési megbízás benyújtása, végrehajtás és adósságrendezési eljárás kezdeményezése útján csak az adósságrendezési eljárás jogerős befejezését követő 2 év eltelte után érvényesíthetik.