Siklósnagyfalu

Letölthető dokumentumok, űrlapok

EFOP-2.4.1-16

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Siklósnagyfalun”

200 millió forint európai uniós támogatást nyert a Siklósnagyfalu Község Önkormányzata, melynek segítségével valósul meg a Széchenyi 2020 program EFOP-2.4.1-16 felhívása keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) projekt Siklósnagyfalun. A program 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, a tervezett befejezés dátuma 2022. április 30.

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00030 program az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval kell biztosítania az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba.

Cél a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával. a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés hozzájárul a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási feltételeinek javításához.

A program célcsoportja a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, de a program a település egésze számára is biztosít infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.

Siklósnagyfalu Község Önkormányzata célja, hogy a projekt segítségével 3 db új építésű és 3 db felújított szociális bérlakás létrehozása valósul meg, melynek eredményeként 34 fő (6 család) lakhatási körülményei fognak javulni.

A fejlesztés során tervezett beavatkozások célja a településen élő kiválasztott mélyszegénységben élő családok életminőségének javítása lakhatási célú beruházásokkal. A lakhatási körülmények javítása a térbeli és társadalmi integrációt szolgálja, hozzájárul Siklósnagyfalu település marginalizált közösségének felzárkózásához, életminőségük javulásához, hiszen csökkentik az elszigetelődést és a kirekesztődést, így deszegregációs beavatkozásnak minősülnek.

.

További információ:

Otto Krisztián Ottó

projektmenedzser

ottok@t-email.hu